Photobucket
Photobucket

Photobucket Photobucket Photobucket My Pictures

QUICK COMMENT

PhotobucketPhotobucket GUESTBOOK PhotobucketPhotobucket

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

Ảnh vui đầu tuần

Anh iu! tuột xuống mau đi..! hihihi 

Hãy  điền ...cho đúng  vần...

 Note  :Mần thơ nhớ tránh vần "ồn"
Mấy chị dặn trước.."liệu hồn" đóa nhe! 
hehe!

Nghich lý   cuộc đời


Hậu Trung thu  !

Kiếm Chuột....

MH biên soạn & trinh bày

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét